USLUGE I PROIZVODNJA

1. UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD, ODRŽAVANJE I POPRAVAK ROOT I TURBO PUHALA

(Kubiček, GL-Turbo, Aerzen, Robuschi, Hafi, RKR, Kaeser, Hibon, Lutos, Dik Đurđenovac i drugih)

✓ UGRADNJA (ili instaliranje) I PUŠTANJE U RAD novih strojeva (PUHALA)

Instaliranje i puštanje u rad puhala Kubiček 3D28B (Madi d.o.o., Tešanj, BiH)

Ugradnja puhala Kubiček 3D28B (Madi d.o.o., Tešanj, BiH)

Ugradnja i puštanje u rad turbo puhala GL5 700 kW (WWTP Henriksdal Stockholm)

Edukacija zaposlenika kod puštanja u rad turbo puhala GL5 700 kW (WWTP Henriksdal Stockholm)

✓ ZAMJENE OSTALIH PROIZVOĐAČA PUHALA S KUBIČEK PUHALIMA

Ugradnja stupnja puhala Kubiček 3D55C na agregat Aerzen GM50L (UPOV Karlovac)

Ugradnja stupnja puhala Kubiček 3D55C na agregat Aerzen GM50L (UPOV Karlovac)

Ugradnja stupnja puhala Kubiček 3D55C na agregat Pedro Gil (UPOV Sl. Brod)


2. REMONTI PUHALA I SANIRANJA HAVARIJA

Robuschi RB 150 – stanje prije generalnog remonta

Robuschi RB 150 – proces čišćenja (pjeskarenje) i AKZ

Robuschi RB 150 – generalno uređen, umjeren i spreman za isporuku

✓ SANIRANJE HAVARIJA NA PUHALIMA

Puknuta stranica puhala GM 50L

Saniranje oštećenja zavarivanjem

Saniranje oštećenja zavarivanjem

✓ POPRAVCI NA ELEKTROMOTORIMA

Izmjene ležajeva na pogonskom elektromotoru puhala

Ugradnja novih ležajeva na el. motor 90 kW

Izmjene ležajeva na elektromotorima vršimo na pozicijama na terenu (nije potrebno skidanje elektromotora s pozicije)


3. Ugradnja, održavanje i rekonstrukcija sustava za aeraciju

Izrada i ugradnja tlačnog razdjelnika DN 80 te ugradnja aeracijskih grana u SBR bazenu – UPOV Zemunik Donji (Zemunik odvodnja d.o.o.)

Izrada i ugradnja tlačnog razdjelnika DN 80 te ugradnja aeracijskih grana u SBR bazenu – UPOV Zemunik Donji (Zemunik odvodnja d.o.o.)


4. Izvođenje strojarskih radova na izgradnji novih i rekonstrukcija postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Izrada i ugradnja cjevovoda DN 150 za transport zraka od puhala do aeracijskih bazena – Madi d.o.o., Tešanj, BiH

Izrada i ugradnja sigurnosnih ljestvi s protukliznim gazištima i centralnom vodilicom za klizač – Vodovod grada Vukovara d.o.o.

Pomoćni element za siguran silazak i izlazak u sklopu sigurnosnih ljestvi s centralnom vodilicom – Vodovod grada Vukovara d.o.o.


5. Izrada strojarske opreme: ljestve, fazonski komadi, podesti, zaštitne ograde, cjevovodi, itd…

Izrada i ugradnja cjevovoda DN 150 za transport zraka od puhala do aeracijskih bazena – Madi d.o.o., Tešanj, BiH

Izrada i ugradnja tlačnog razdjelnika DN80/DN100 – Madi d.o.o., Tešanj, BiH

Izrada i ugradnja nove rešetke za na postojećoj automatskoj gruboj rešetki – UPOV Pag (Komunalno društvo Pag d.o.o.)

Izrada i ugradnja nove rešetke za na postojećoj automatskoj gruboj rešetki – UPOV Pag (Komunalno društvo Pag d.o.o.)

Izrada i ugradnja zaštitne ograde na crpnoj stanici – Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar

Izrada i ugradnja sigurnosnih ljestvi s protukliznim gazištima i centralnom vodilicom za klizač (max. duljina ljestvi L=9010 mm) – Vodovod grada Vukovara d.o.o.

Izrada i ugradnja rešetke na ulazu crpnu stanicu – Vodovod grada Vukovara

Izrada i ugradnja ljestvi s leđnom zaštitom i podesta – Vodovod grada Vukovara d.o.o.

General Data Protection Regulation.

This website uses cookies. You accept those cookies if you continue to use this website.

More information