EU PROJEKT

  • Europski strukturni i investicijski fondovi
  • Operativni program Konkurentnost i kohezija
  • Republika Hrvatska

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK:

STROJARSTVO ČIČEK d.o.o., Ivanec

NAZIV PROJEKTA:

„Povećanje konkurentnosti poduzeća STROJARSTVO ČIČEK uvođenjem ISO sustava“

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt obuhvaća ulaganje u implementaciju norme ISO 3834-3 namijenjenu za kontrolu kvalitete zavarivanja. Ciljevi poduzeća usmjereni su na bolju organizaciju, poboljšanje procesa rada, povećanje obujma poslovanja, povećanje konkurentnosti, rast prihoda od prodaje i dobiti. Izravnu korist ima menadžment poduzeća, zaposlenici, kupci, poslovni partneri i lokalna zajednica.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Realizacijom Projekta planirano je povećanje prihoda poduzeća, unaprjeđenje 5 poslovnih procesa (upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje imovinom, marketing, prodaja, upravljanje rizicima) i zadržavanje postojećih radnih mjesta. U sklopu projekta implementirat će se norma i certifikacija poduzeća prema normi EN ISO 3834-3.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK):

207.550,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

141.134,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

5. kolovoza 2019. god. – 5. travnja 2021. god.

KONTAKT OSOBA:

Dario Čiček, info@strojarstvo-cicek.hr

KORISNI LINKOVI:

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća STROJARSTVO ČIČEK d.o.o.

General Data Protection Regulation.

This website uses cookies. You accept those cookies if you continue to use this website.

More information